کاغذ (PH (1-10

770.000

دسته: برچسب:

توضیحات

محدوده اندازه گیری: ۱۰-۱

 

کاغذ های PH جهت سنجش میزان اسیدی یا قلیایی بودن محلول های مختلف استفاده میگردد.

فهرست