کاغذ (PH (0-14

920.000

دسته: برچسب:

توضیحات

محدوده اندازه گیری: ۱۴-۰

 

کاغذ های PH جهت سنجش میزان اسیدی یا قلیایی بودن محلول های مختلف استفاده میگردد.

فهرست