محلول بافر آماده PH=9 حجم ۵۰۰cc

900.000

توضیحات

محلول بافر آماده PH=9

نوع بسته بندی: بطری

حجم نهایی: ۵۰۰ سی سی

فهرست