محلول بافر آماده PH=9 حجم ۱۲۵cc

360.000

توضیحات

محلول بافر آماده PH=9

نوع بسته بندی: بطری

حجم نهایی: ۱۲۵ سی سی

فهرست