محلول بافر آماده PH=10 حجم ۵۰۰cc

1.150.000

توضیحات

محلول بافر آماده PH=10

نوع بسته بندی: بطری

حجم نهایی: ۵۰۰ سی سی

فهرست