تیترازول ید آماده (I2 (0.1 N

3.700.000

توضیحات

تیترازول ید آماده I2 (0.1 N)

نوع بسته بندی: آمپول شیشه ای

حجم نهایی: ۱۰۰۰ سی سی

فهرست