تیترازول ید آماده (I2 (0.1 N

5.000.000

توضیحات

تیترازول ید آماده I2 (0.1 N)

نوع بسته بندی: آمپول شیشه ای

حجم نهایی: ۱۰۰۰ سی سی

فهرست