تیترازول هیدروکسید پتاسیم (KOH (0.1 N

1.600.000

توضیحات

تیترازول هیدروکسید پتاسیم KOH (0.1 N)

نوع بسته بندی: آمپول

حجم نهایی: ۱۰۰۰ سی سی

فهرست