این گروه با داشتن نیروی انسانی مجرب و سوابق علمی و عملی طولانی آماده ارائه خدمات آزمايشگاهي در حوزه های ذیل می باشد:

آناليز آب(شيلات-كشاورزي-صنعتي)
آناليز انواع رزين تبادلي
آناليز فاضلاب
آناليز خاك
آناليز فلزات
فهرست